POLDELİNE

POLDELİNE

 • Yüksek darbe direncine sahiptir.
 • Isı geçirgenliği %95 tir.
 • Gıdayla temasa uygundur.
 • Maksimum çalışma aralığı -40 C +130C arasında değişkenlik gösterir.
 • Dış ortam dayanımı mükemmeldir.
 • Yangın performansı F ROOF (t1)
 • Yangına tepki sınıfı b-s1,d0
 • Yoğunluğu 1,2 g/cm³
 • Kırılma indeksi (20 C) 1,586
 • Çekme dayanımı 60 (70) N/mm²
 • Eğilme modülü 2300 N/mm²
 • Doğrusal termal genleşme katsayısı (20-70 C) 65*10-6 K-1
 • Isı sapma sıcaklığı HDT A (1,80 N/mm²) 132 C
 • Isı sapma sıcaklığı HHDT B(0,45 N/mm²) 142 C
 • Doğrusal termal genleşme katsayısı (20-70 c) 65*10-6 K-1