NBS 70/950 KOMPOZİT DÖŞEME SİSTEMLERİ

NBS 70/950 KOMPOZİT DÖŞEME SİSTEMLERİ

Özellikler:

  • Korozyona karşı dayanıklılık
  • Uzun ömürlü

NBS 70/950 Trapez Formun Taşıyabileceği Maksimum Yük Kapasitesi

 

Açıklık (m) Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)
0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
1,00 2.466 2.814 3.161 3.507 3.852 4.196 4.539 4.881 5.222
1,50 1.096 1.251 1.405 1.559 1.712 1.865 2.017 2,169 2.321
2,00 617 704 790 877 963 1.049 1.135 1.220 1.305
2,50 395 450 506 561 616 671 726 781 835
3,00 274 313 351 390 428 466 504 542 580
  • Tablolar, emniyet gerilmeleri metoduna ve EN 1993-1-3 (2006): Eurocode 3 Design of steel structures Part-1-3 Soğuk şekillendirilmiş çelik yönetmeliğine göre tasarlanmıştır.
  • Hesaplarda çelik akma dayanımı 220 N/mm² olarak kullanılmıştır.
  • Tablolardaki yükler kg/m² olarak ve çok açıklıklı sürekli kiriş hesabına göre verilmiştir.
  • Hesaplamalarda kullanılan tolerans değerler, TS EN 10143 Sürekli Sıcak Daldırma Metal Kaplanmış Çelik Şerit ve Levhalar-Boyut ve Şekil Toleransları Standardına göre verilmiştir.
  • Maksimum sehim limiti L/200 olacak şekilde yükleme yapılmıştır.